Anna Scelina-Szczypka

Psycholog, psychoterapeuta

605-582-044

Anna Scelina-Szczypka

Anna Scelina-Szczypka psychoterapeuta behawioralna Kielce

Z wykształcenia jestem psychologiem - absolwentką psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w różnych placówkach zajmujących się pomocą skierowaną do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Ukończyłam czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawiorlanej w warszawskim Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej (ctpb.pl). Jestem również absolwentką rocznego studium socjoterapii w nurcie psychodynamicznym w Pracowni Psychoedukacji i Terapii w Bielsku-Białej.

Zapraszam do skorzystania z mojej pomocy osoby dorosłe i młodzież, które doświadczają trudności związanych z obniżonym samopoczuciem, nasilonym lękiem, niską samooceną, zaburzeniami odżywania, natręctwami, atakami paniki, szeroko pojętymi kryzysami. Czasem pacjentowi trudno powiedzieć, z czym tak na prawdę ma problem i pierwszą rzeczą, którą zajmujemy się na spotkaniu - jest pomoc w nazwaniu tego, co czyni Twoje życie trudnym, niesatysfakcjonującym czy pustym.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna to nurt psychoterapii, który skupia się na wpływie myśli automatycznych (z których istnienia nierzadko nie zdajemy sobie sprawy) na nasze emocje i zachowania. Zakłada on, że różnego rodzaju trudności psychiczne są efektem błędów i zniekształceń poznawczych w naszym myśleniu. W trakcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej pacjent uczy się rozpoznawać własne myśli, rozumieć ich wpływ na swoje samopoczucie i aktywnie z nimi dyskutować - ma to na celu wykształcenie zdrowszych, bardziej adaptacyjnych i opartych na rzeczywistości sądów dotyczących samego siebie, innych i świata, a co za tym idzie - poprawę samopoczucia.

Jak to wygląda?

Każdorazowo pracę zaczynam od dokładnej diagnozy sytuacji i zgłaszanych trudności. W trakcie pierwszego spotkania rozmawiamy o aktualnej sytuacji życiowej, problemach i oczekiwaniach, z jakimi przychodzisz do psychologa. Pod koniec rozmowy ustalamy, czy spotkamy się ponownie. Czasem okazuje się, że problem można rozwiązać w ramach pomocy psychologicznej lub interwencji kryzysowej, niekiedy natomiast potrzebna jest głębsza praca - praca psychoterapeutyczna. Wtedy na kolejnych spotkaniach, zazwyczaj 2-3, odbywa się dalsza, pogłębiona diagnoza, która pozwala mi poznać pacjenta i szerszy kontekst jego problemów. Gdy proces ten dobiegnie końca - zaczyna się właściwa praca psychoterapeutyczna. Sesja trwa zwykle około 50 minut i odbywa się raz w tygodniu. Długość procesu pomagania zależy przede wszystkim od rodzaju problemu i jest indywidualnie ustalana z pacjentem, czasem wystarcza kilka spotkań, ale czasem praca taka trwa kilka lub kilkanaście miesięcy.

Cennik

Cena 50-minutowej sesji to 140 złotych.

Moje doświadczenie

Doświadczenie zawodowe

 • Dyspozytornia Medyczna (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)

  VII 2021 - nadal

  Psycholog

  Indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne i interwencja kryzysowa, szkolenia dla pracowników, badanie kompetencji psychologicznych.

 • Stowarzyszenie Psychoterapii PoRozumienie VIII 2016 - XII 2023

  VIII 2016 - XII 2023

  Psycholog, psychoterapeuta

  • Psychoterapia osób dorosłych i młodzieży

  • Pomoc i edukacja psychologiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych

  • Udzielanie wsparcia rodzinie w zakresie pomocy psychologicznej

 • Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji

  X 2013 - VI 2021

  Psycholog, psychoterapeuta

  Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dorosłym i młodzieży. Psychoterapia poznawczo-behawioralna.

 • Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie, Kluby Wolna Strefa

  X 2013 - VIII 2016

  Psycholog

  Praca socjoterapeutyczna, wsparcie psychologiczne, prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat

 • Program „Bezpieczny Kraków”

  II 2012 – IX 2013

  Psycholog, interwent kryzysowy

  Pomoc psychologiczna osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń o charakterze urazowym: wypadki komunikacyjne, przemoc, nagła lub samobójcza śmierć bliskiej osoby

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie

  V 2011 – VIII 2013

  Psycholog, interwent kryzysowy

  Praca na stanowisku terapeuty – indywidualna pomoc psychologiczna w sytuacji kryzysowej, prowadzenie grupy wsparcia oraz dwudniowych zajęć wyjazdowych o charakterze grupy socjoterapeutycznej dla dzieci z domów dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie

 • Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny w Krakowie

  XI 2011 – II 2012

  Psycholog

  Praca na stanowisku psychologa – konsultanta w poradnictwie okołotestowym HIV/AIDS

Kontakt

Gabinet - ul. Klonowa 40a/5, Kielce

Zawsze pod ręką

ul. Klonowa 40a/5, Kielce
Spotkania umawiam telefonicznie. Proszę o kontakt w dni powszednie.
605-582-044
psychologwkielcach.pl
Podróżując autobusem miejskim należy wysiąść na przystanku Klonowa/Turystyczna, na którym zatrzymują się autobusy linii 12, 34,112 i 114.